Wakai Women Wakai Men Image Map

BUY WAKAI FASHION PRODUCTS : (25 Items Found)

 • Sadoru Men's Slip On Shoes Wakai Sadoru Men's Slip On Shoes 36.90 SGD
  Sizes 41 43
  {"currency":"SGD","price_label_without_special":"Price","price_label_with_special":"Before","special_price_label":"Now","saving_label":"You save","prices":{"WA763SH68QULSG-551721":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH68QULSG-551722":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH68QULSG-551723":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH68QULSG-551724":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH68QULSG-551725":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Enerugi Men's Slip On Shoes Wakai Enerugi Men's Slip On Shoes 36.90 SGD
  Sizes 41 42 43 44 45
  {"currency":"SGD","price_label_without_special":"Price","price_label_with_special":"Before","special_price_label":"Now","saving_label":"You save","prices":{"WA763SH63QUQSG-551746":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH63QUQSG-551747":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH63QUQSG-551748":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH63QUQSG-551749":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH63QUQSG-551750":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Enerugi Men's Slip On Shoes Wakai Enerugi Men's Slip On Shoes 36.90 SGD
  Sizes 41 43 45
  {"currency":"SGD","price_label_without_special":"Price","price_label_with_special":"Before","special_price_label":"Now","saving_label":"You save","prices":{"WA763SH61QUSSG-551756":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH61QUSSG-551757":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH61QUSSG-551758":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH61QUSSG-551759":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH61QUSSG-551760":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Enerugi Men's Slip On Shoes Wakai Enerugi Men's Slip On Shoes 36.90 SGD
  Sizes 41 42 43 45
  {"currency":"SGD","price_label_without_special":"Price","price_label_with_special":"Before","special_price_label":"Now","saving_label":"You save","prices":{"WA763SH62QURSG-551751":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH62QURSG-551752":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH62QURSG-551753":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH62QURSG-551754":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH62QURSG-551755":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Nishiki Slip On Shoes Wakai Nishiki Slip On Shoes 36.90 SGD
  Sizes 36 37 38 39 40
  {"currency":"SGD","price_label_without_special":"Price","price_label_with_special":"Before","special_price_label":"Now","saving_label":"You save","prices":{"WA763SH17QSOSG-551613":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH17QSOSG-551614":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH17QSOSG-551615":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH17QSOSG-551616":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH17QSOSG-551617":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Nishiki Men's Slip On Shoes Wakai Nishiki Men's Slip On Shoes 36.90 SGD
  Sizes 41 42 43 44 45
  {"currency":"SGD","price_label_without_special":"Price","price_label_with_special":"Before","special_price_label":"Now","saving_label":"You save","prices":{"WA763SH66QUNSG-551731":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH66QUNSG-551732":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH66QUNSG-551733":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH66QUNSG-551734":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH66QUNSG-551735":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Enerugi Slip On Shoes Wakai Enerugi Slip On Shoes 36.90 SGD
  Sizes 36 37 38 39 40
  {"currency":"SGD","price_label_without_special":"Price","price_label_with_special":"Before","special_price_label":"Now","saving_label":"You save","prices":{"WA763SH15QSQSG-551623":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH15QSQSG-551624":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH15QSQSG-551625":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH15QSQSG-551626":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH15QSQSG-551627":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Kenko - Ladies Slip On Shoes Wakai Kenko - Ladies Slip On Shoes 36.90 SGD
  Sizes 36 37 38 39 40
  {"currency":"SGD","price_label_without_special":"Price","price_label_with_special":"Before","special_price_label":"Now","saving_label":"You save","prices":{"WA763SH02EIBSG-525267":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH02EIBSG-525268":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH02EIBSG-525269":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH02EIBSG-525270":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH02EIBSG-525271":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Ureshi - Ladies Slip On Shoes Wakai Ureshi - Ladies Slip On Shoes 36.90 SGD
  Sizes 36 37 38 39
  {"currency":"SGD","price_label_without_special":"Price","price_label_with_special":"Before","special_price_label":"Now","saving_label":"You save","prices":{"WA763SH01EICSG-525272":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH01EICSG-525273":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH01EICSG-525274":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH01EICSG-525275":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH01EICSG-525276":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Kyodo - Ladies Slip On Shoes Wakai Kyodo - Ladies Slip On Shoes 36.90 SGD
  Sizes 36 37 38 39
  {"currency":"SGD","price_label_without_special":"Price","price_label_with_special":"Before","special_price_label":"Now","saving_label":"You save","prices":{"WA763SH50HIZSG-530507":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH50HIZSG-530508":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH50HIZSG-530509":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH50HIZSG-530510":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH50HIZSG-530511":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Nishiki Men's Slip On Shoes Wakai Nishiki Men's Slip On Shoes 36.90 SGD
  Sizes 41 42 43 44 45
  {"currency":"SGD","price_label_without_special":"Price","price_label_with_special":"Before","special_price_label":"Now","saving_label":"You save","prices":{"WA763SH64QUPSG-551741":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH64QUPSG-551742":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH64QUPSG-551743":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH64QUPSG-551744":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH64QUPSG-551745":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Kyodo - Men's Slip On Shoes Wakai Kyodo - Men's Slip On Shoes 36.90 SGD
  Sizes 41 42 43 44
  {"currency":"SGD","price_label_without_special":"Price","price_label_with_special":"Before","special_price_label":"Now","saving_label":"You save","prices":{"WA763SH19EHKSG-525188":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH19EHKSG-525189":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH19EHKSG-525190":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH19EHKSG-525191":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH19EHKSG-525192":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Kenko - Men's Slip On Shoes Wakai Kenko - Men's Slip On Shoes 36.90 SGD
  Sizes 41 42 43 44 45
  {"currency":"SGD","price_label_without_special":"Price","price_label_with_special":"Before","special_price_label":"Now","saving_label":"You save","prices":{"WA763SH15EHOSG-525208":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH15EHOSG-525209":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH15EHOSG-525210":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH15EHOSG-525211":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH15EHOSG-525212":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Oamaru - Men's Slip On Shoes Wakai Oamaru - Men's Slip On Shoes 36.90 SGD
  Sizes 41 42 43 44 45
  {"currency":"SGD","price_label_without_special":"Price","price_label_with_special":"Before","special_price_label":"Now","saving_label":"You save","prices":{"WA763SH17EHMSG-525198":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH17EHMSG-525199":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH17EHMSG-525200":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH17EHMSG-525201":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH17EHMSG-525202":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Oamaru - Ladies Slip On Shoes Wakai Oamaru - Ladies Slip On Shoes 36.90 SGD
  Sizes 36 37 38 39
  {"currency":"SGD","price_label_without_special":"Price","price_label_with_special":"Before","special_price_label":"Now","saving_label":"You save","prices":{"WA763SH03EIASG-525262":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH03EIASG-525263":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH03EIASG-525264":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH03EIASG-525265":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH03EIASG-525266":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Kenko - Men's Slip On Shoes Wakai Kenko - Men's Slip On Shoes 36.90 SGD
  Sizes 41 42 43 44 45
  {"currency":"SGD","price_label_without_special":"Price","price_label_with_special":"Before","special_price_label":"Now","saving_label":"You save","prices":{"WA763SH16EHNSG-525203":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH16EHNSG-525204":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH16EHNSG-525205":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH16EHNSG-525206":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH16EHNSG-525207":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Oamaru - Men's Slip On Shoes Wakai Oamaru - Men's Slip On Shoes 36.90 SGD
  Sizes 41 42 43 44 45
  {"currency":"SGD","price_label_without_special":"Price","price_label_with_special":"Before","special_price_label":"Now","saving_label":"You save","prices":{"WA763SH18EHLSG-525193":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH18EHLSG-525194":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH18EHLSG-525195":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH18EHLSG-525196":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH18EHLSG-525197":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Ureshi - Men's Slip On Shoes Wakai Ureshi - Men's Slip On Shoes 36.90 SGD
  Sizes 41 42 43
  {"currency":"SGD","price_label_without_special":"Price","price_label_with_special":"Before","special_price_label":"Now","saving_label":"You save","prices":{"WA763SH14EHPSG-525213":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH14EHPSG-525214":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH14EHPSG-525215":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH14EHPSG-525216":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH14EHPSG-525217":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Nishiki Slip On Shoes Wakai Nishiki Slip On Shoes 36.90 SGD
  Sizes 36 37 38 39
  {"currency":"SGD","price_label_without_special":"Price","price_label_with_special":"Before","special_price_label":"Now","saving_label":"You save","prices":{"WA763SH18QSNSG-551608":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH18QSNSG-551609":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH18QSNSG-551610":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH18QSNSG-551611":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH18QSNSG-551612":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Enerugi Slip On Shoes Wakai Enerugi Slip On Shoes 36.90 SGD
  Sizes 36 37 38 39
  {"currency":"SGD","price_label_without_special":"Price","price_label_with_special":"Before","special_price_label":"Now","saving_label":"You save","prices":{"WA763SH14QSRSG-551628":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH14QSRSG-551629":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH14QSRSG-551630":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH14QSRSG-551631":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH14QSRSG-551632":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Ureshi - Ladies Slip On Shoes Wakai Ureshi - Ladies Slip On Shoes 36.90 SGD
  Sizes 36 37 38 39
  {"currency":"SGD","price_label_without_special":"Price","price_label_with_special":"Before","special_price_label":"Now","saving_label":"You save","prices":{"WA763SH00EIDSG-525277":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH00EIDSG-525278":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH00EIDSG-525279":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH00EIDSG-525280":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH00EIDSG-525281":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Nishiki Men's Slip On Shoes Wakai Nishiki Men's Slip On Shoes 36.90 SGD
  Sizes 43
  {"currency":"SGD","price_label_without_special":"Price","price_label_with_special":"Before","special_price_label":"Now","saving_label":"You save","prices":{"WA763SH65QUOSG-551736":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH65QUOSG-551737":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH65QUOSG-551738":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH65QUOSG-551739":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH65QUOSG-551740":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Ureshi - Men's Slip On Shoes Wakai Ureshi - Men's Slip On Shoes 36.90 SGD
  Sizes 41 42 43
  {"currency":"SGD","price_label_without_special":"Price","price_label_with_special":"Before","special_price_label":"Now","saving_label":"You save","prices":{"WA763SH13EHQSG-525218":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH13EHQSG-525219":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH13EHQSG-525220":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH13EHQSG-525221":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH13EHQSG-525222":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Sadoru Men's Slip On Shoes Wakai Sadoru Men's Slip On Shoes 36.90 SGD
  Sizes 41
  {"currency":"SGD","price_label_without_special":"Price","price_label_with_special":"Before","special_price_label":"Now","saving_label":"You save","prices":{"WA763SH67QUMSG-551726":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH67QUMSG-551727":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH67QUMSG-551728":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH67QUMSG-551729":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH67QUMSG-551730":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Pawa Slip On Shoes Wakai Pawa Slip On Shoes 36.90 SGD
  Sizes 36 37 38 39 40
  {"currency":"SGD","price_label_without_special":"Price","price_label_with_special":"Before","special_price_label":"Now","saving_label":"You save","prices":{"WA763SH16QSPSG-551618":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH16QSPSG-551619":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH16QSPSG-551620":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH16QSPSG-551621":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH16QSPSG-551622":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Wakai Shoes Singapore

We all like comfortable slip-on canvas shoes for its fuss-free and easy going nature. Slip-ons are convenient, and is perfect for the man or woman who is always on the go. Easy going, they are able to blend well with any outfit, making coordination an easy task for anyone. Wakai, a derivative for the Japanese word, young lifestyle, takes this a notch higher by introducing high quality, elaborate prints and bold colours on its in-house produced canvas slip-ons.

Wakai Shoes Outlet

Per its brand name, it aims to satisfy the fashion demands of the young and spirited individuals. With reference to its Japanese heritage, it seeks to preserve the traditional Japanese spirit of passion and dedication as craftsmen put life in the shoes they make. Every Wakai shoe is a work of art, and you should own this work of art that is now available online at ZALORA Singapore.

Wakai Online Store

Shop for your Wakai shoes online today here at ZALORA Singapore! Buy them at as the most reasonable price. Free shipping is available, as well as cash-on-delivery payment and a 30-day return policy.