Wakai Women Wakai Men Image Map

BUY WAKAI FASHION PRODUCTS : (21 Items Found)

 • Torakku Men's Slip On Shoes Wakai Torakku Men's Slip On Shoes 42.90 SGD
  Sizes 41 42 43 44
  {"currency":"SGD","price_label_without_special":"Price","price_label_with_special":"Before","special_price_label":"Now","saving_label":"You save","prices":{"WA763SH91ATGSG-463695":{"price":"42.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH91ATGSG-463696":{"price":"42.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH91ATGSG-463697":{"price":"42.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH91ATGSG-463698":{"price":"42.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH91ATGSG-463699":{"price":"42.90","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Kuwahara Men's Slip On Shoes Wakai Kuwahara Men's Slip On Shoes 42.90 SGD
  Sizes 41 42 43 45
  {"currency":"SGD","price_label_without_special":"Price","price_label_with_special":"Before","special_price_label":"Now","saving_label":"You save","prices":{"WA763SH89ATISG-463705":{"price":"42.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH89ATISG-463706":{"price":"42.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH89ATISG-463707":{"price":"42.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH89ATISG-463708":{"price":"42.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH89ATISG-463709":{"price":"42.90","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Yoku Ladies Slip On Shoes Wakai Yoku Ladies Slip On Shoes 42.90 SGD
  Sizes 36 37 38
  {"currency":"SGD","price_label_without_special":"Price","price_label_with_special":"Before","special_price_label":"Now","saving_label":"You save","prices":{"WA763SH78AMBSG-463307":{"price":"42.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH78AMBSG-463308":{"price":"42.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH78AMBSG-463309":{"price":"42.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH78AMBSG-463310":{"price":"42.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH78AMBSG-463311":{"price":"42.90","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Shikku Ladies Slip On Shoes Wakai Shikku Ladies Slip On Shoes 42.90 SGD
  Sizes 36 37 38
  {"currency":"SGD","price_label_without_special":"Price","price_label_with_special":"Before","special_price_label":"Now","saving_label":"You save","prices":{"WA763SH84ALVSG-463277":{"price":"42.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH84ALVSG-463278":{"price":"42.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH84ALVSG-463279":{"price":"42.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH84ALVSG-463280":{"price":"42.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH84ALVSG-463281":{"price":"42.90","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Kuwahara - Men's Slip On Shoes Wakai Kuwahara - Men's Slip On Shoes 42.90 SGD
  Sizes 41 43 45
  {"currency":"SGD","price_label_without_special":"Price","price_label_with_special":"Before","special_price_label":"Now","saving_label":"You save","prices":{"WA763SH90ATHSG-463700":{"price":"42.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH90ATHSG-463701":{"price":"42.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH90ATHSG-463702":{"price":"42.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH90ATHSG-463703":{"price":"42.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH90ATHSG-463704":{"price":"42.90","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Hioru - Men's Slip On Shoes Wakai Hioru - Men's Slip On Shoes 36.90 SGD
  Sizes 41 43
  {"currency":"SGD","price_label_without_special":"Price","price_label_with_special":"Before","special_price_label":"Now","saving_label":"You save","prices":{"WA763SH10HYZSG-478213":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH10HYZSG-478214":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH10HYZSG-478215":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH10HYZSG-478216":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH10HYZSG-478217":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Yoku - Ladies Slip On Shoes Wakai Yoku - Ladies Slip On Shoes 42.90 SGD
  Sizes 36 37 38
  {"currency":"SGD","price_label_without_special":"Price","price_label_with_special":"Before","special_price_label":"Now","saving_label":"You save","prices":{"WA763SH77AMCSG-463312":{"price":"42.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH77AMCSG-463313":{"price":"42.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH77AMCSG-463314":{"price":"42.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH77AMCSG-463315":{"price":"42.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH77AMCSG-463316":{"price":"42.90","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Takamatsu - Men's Slip On Shoes Wakai Takamatsu - Men's Slip On Shoes 36.90 SGD
  Sizes 41 43 45
  {"currency":"SGD","price_label_without_special":"Price","price_label_with_special":"Before","special_price_label":"Now","saving_label":"You save","prices":{"WA763SH06HZDSG-478233":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH06HZDSG-478234":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH06HZDSG-478235":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH06HZDSG-478236":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH06HZDSG-478237":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Tomohito - Men's Slip On Shoes Wakai Tomohito - Men's Slip On Shoes 36.90 SGD
  Sizes 41 42 43
  {"currency":"SGD","price_label_without_special":"Price","price_label_with_special":"Before","special_price_label":"Now","saving_label":"You save","prices":{"WA763SH08HZBSG-478223":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH08HZBSG-478224":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH08HZBSG-478225":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH08HZBSG-478226":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH08HZBSG-478227":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Kuwahara Ladies Slip On Shoes Wakai Kuwahara Ladies Slip On Shoes 42.90 SGD
  Sizes 36 37 38
  {"currency":"SGD","price_label_without_special":"Price","price_label_with_special":"Before","special_price_label":"Now","saving_label":"You save","prices":{"WA763SH79AMASG-463302":{"price":"42.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH79AMASG-463303":{"price":"42.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH79AMASG-463304":{"price":"42.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH79AMASG-463305":{"price":"42.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH79AMASG-463306":{"price":"42.90","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Katsudo Ladies Slip On Shoes Wakai Katsudo Ladies Slip On Shoes 42.90 SGD
  Sizes 36 37
  {"currency":"SGD","price_label_without_special":"Price","price_label_with_special":"Before","special_price_label":"Now","saving_label":"You save","prices":{"WA763SH81ALYSG-463292":{"price":"42.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH81ALYSG-463293":{"price":"42.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH81ALYSG-463294":{"price":"42.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH81ALYSG-463295":{"price":"42.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH81ALYSG-463296":{"price":"42.90","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Yokina Ladies Slip On Shoes Wakai Yokina Ladies Slip On Shoes 42.90 SGD
  Sizes 36 37 38
  {"currency":"SGD","price_label_without_special":"Price","price_label_with_special":"Before","special_price_label":"Now","saving_label":"You save","prices":{"WA763SH87ALSSG-463262":{"price":"42.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH87ALSSG-463263":{"price":"42.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH87ALSSG-463264":{"price":"42.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH87ALSSG-463265":{"price":"42.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH87ALSSG-463266":{"price":"42.90","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Ureshi Men's Slip On Shoes Wakai Ureshi Men's Slip On Shoes 42.90 SGD
  Sizes 41 43 45
  {"currency":"SGD","price_label_without_special":"Price","price_label_with_special":"Before","special_price_label":"Now","saving_label":"You save","prices":{"WA763SH94ATDSG-463680":{"price":"42.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH94ATDSG-463681":{"price":"42.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH94ATDSG-463682":{"price":"42.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH94ATDSG-463683":{"price":"42.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH94ATDSG-463684":{"price":"42.90","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Yokina Ladies Slip On Shoes Wakai Yokina Ladies Slip On Shoes 42.90 SGD
  Sizes 36 37
  {"currency":"SGD","price_label_without_special":"Price","price_label_with_special":"Before","special_price_label":"Now","saving_label":"You save","prices":{"WA763SH86ALTSG-463267":{"price":"42.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH86ALTSG-463268":{"price":"42.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH86ALTSG-463269":{"price":"42.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH86ALTSG-463270":{"price":"42.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH86ALTSG-463271":{"price":"42.90","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Migito - Ladies Slip On Shoes Wakai Migito - Ladies Slip On Shoes 36.90 SGD
  Sizes 38
  {"currency":"SGD","price_label_without_special":"Price","price_label_with_special":"Before","special_price_label":"Now","saving_label":"You save","prices":{"WA763SH44IBNSG-478392":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH44IBNSG-478393":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH44IBNSG-478394":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH44IBNSG-478395":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH44IBNSG-478396":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Minatoku Men's Slip On Shoes Wakai Minatoku Men's Slip On Shoes 42.90 SGD
  Sizes 42
  {"currency":"SGD","price_label_without_special":"Price","price_label_with_special":"Before","special_price_label":"Now","saving_label":"You save","prices":{"WA763SH92ATFSG-463690":{"price":"42.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH92ATFSG-463691":{"price":"42.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH92ATFSG-463692":{"price":"42.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH92ATFSG-463693":{"price":"42.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH92ATFSG-463694":{"price":"42.90","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Katsudo Ladies Slip On Shoes Wakai Katsudo Ladies Slip On Shoes 42.90 SGD
  Sizes 37 38
  {"currency":"SGD","price_label_without_special":"Price","price_label_with_special":"Before","special_price_label":"Now","saving_label":"You save","prices":{"WA763SH82ALXSG-463287":{"price":"42.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH82ALXSG-463288":{"price":"42.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH82ALXSG-463289":{"price":"42.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH82ALXSG-463290":{"price":"42.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH82ALXSG-463291":{"price":"42.90","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Takamatsu - Men's Slip On Shoes Wakai Takamatsu - Men's Slip On Shoes 36.90 SGD
  Sizes 42 43
  {"currency":"SGD","price_label_without_special":"Price","price_label_with_special":"Before","special_price_label":"Now","saving_label":"You save","prices":{"WA763SH07HZCSG-478228":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH07HZCSG-478229":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH07HZCSG-478230":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH07HZCSG-478231":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH07HZCSG-478232":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Shikku Ladies Slip On Shoes Wakai Shikku Ladies Slip On Shoes 42.90 SGD
  Sizes 38
  {"currency":"SGD","price_label_without_special":"Price","price_label_with_special":"Before","special_price_label":"Now","saving_label":"You save","prices":{"WA763SH85ALUSG-463272":{"price":"42.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH85ALUSG-463273":{"price":"42.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH85ALUSG-463274":{"price":"42.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH85ALUSG-463275":{"price":"42.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH85ALUSG-463276":{"price":"42.90","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Takamatsu - Ladies Slip On Shoes Wakai Takamatsu - Ladies Slip On Shoes 36.90 SGD
  Sizes 37
  {"currency":"SGD","price_label_without_special":"Price","price_label_with_special":"Before","special_price_label":"Now","saving_label":"You save","prices":{"WA763SH43IBOSG-478397":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH43IBOSG-478398":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH43IBOSG-478399":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH43IBOSG-478400":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH43IBOSG-478401":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Miata - Men's Slip On Shoes Wakai Miata - Men's Slip On Shoes 36.90 SGD
  Sizes 44
  {"currency":"SGD","price_label_without_special":"Price","price_label_with_special":"Before","special_price_label":"Now","saving_label":"You save","prices":{"WA763SH03HZGSG-478248":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH03HZGSG-478249":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH03HZGSG-478250":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH03HZGSG-478251":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA763SH03HZGSG-478252":{"price":"36.90","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Wakai Shoes Singapore

We all like comfortable slip-on canvas shoes for its fuss-free and easy going nature. Slip-ons are convenient, and is perfect for the man or woman who is always on the go. Easy going, they are able to blend well with any outfit, making coordination an easy task for anyone. Wakai, a derivative for the Japanese word, young lifestyle, takes this a notch higher by introducing high quality, elaborate prints and bold colours on its in-house produced canvas slip-ons.

Wakai Shoes Outlet

Per its brand name, it aims to satisfy the fashion demands of the young and spirited individuals. With reference to its Japanese heritage, it seeks to preserve the traditional Japanese spirit of passion and dedication as craftsmen put life in the shoes they make. Every Wakai shoe is a work of art, and you should own this work of art that is now available online at ZALORA Singapore.

Wakai Online Store

Shop for your Wakai shoes online today here at ZALORA Singapore! Buy them at as the most reasonable price. Free shipping is available, as well as cash-on-delivery payment and a 30-day return policy.